Апостол от 70-ти Иаков, брат Господень по плоти. XIII в. о.Патмос