Св. апостол Петр и мученица Наталия. 1169 г. Новгород